PREVENT: Организационно сканиране

Организационно сканиране е инструмент, създаден на Excel, който може да се използва, за да се провери докъде е стигнала вашата организация по отношение на политиката си за многообразие и приобщаване. Сканирането на организацията се състои от редица твърдения за многообразието и приобщаването във вашата организация по отношение на различни теми, т.е. обща политика, политика в областта на човешките ресурси, лидерство, вътрешна и външна комуникация и мрежи за многообразие.

Свали наръчника в Excel формат.