PREVENT: Инструменти за работодатели

В този наръчник сме събрали някои инструменти и добри практики като стимул за вашата организация да работи по въпросите на многообразието и приобщаването. Някои от тези инструменти са изцяло разработени в рамките на проекта PREVENT. Целта на този проект е да се намали дискриминацията срещу ЛГБТИ+ служители и да се подобри тяхното психосоциално благополучие на работното място. Останалите инструменти са свободно достъпни в интернет.

Свали наръчника в PDF формат.