#NoLabels

#NoLabels е изключително интерактивен уъркшоп, който ще изисква вниманието на участниците през цялото време. Той е компилация от активности, игри и открити дискусии, които ще доведат и до разкриване на лични характеристики, вярвания и ценности. Формулата, която използваме е ученето чрез преживяване. Затова една от основните цели е да осигурим психологически сигурна среда на участниците да се свържат автентично със себе си, със собствените си мисли и емоции, да прехвърлят непрекъснато призмата и да бъдат ту обект, ту субект на дискриминация.

Стереотипите и категоризирането са толкова естествен човешки феномен, че дори вече не му обръщаме внимание в ежедневието си и дори по-лошо – нормализирали сме го. Но истината е, че “слагането в кутии” на другите хора пречи на цялостната ни нагласа, води до негативни поведения и ни лишава от възможността да видим дълбокия човешки потенциал. Така, освен че наранява ползотворните ни отношения с другите, пречи и на тяхното собствено израстване.

Вярваме, че първата крачка към промяната на поведението, съответно на изключващото поведение спрямо различни хора и групи, е повдигането на нивото на осъзнаването, като започнем от собственото ни.

В уъркшопа #NoLabels искаме да преживеем лично как несъзнателно стереотипизираме и как се чувстваме, когато на нас самите ни слагат етикети. Ще изследваме предразсъдъците, базирани на различни критерии и ще се опитаме да се поставим в обувките на другите.

Форматът на уъркшопа налага лимитиране на участниците до 15 човека. Ако желаете #NoLabels уъркшопът да се проведе и във вашата компания, свържете се с нас на biliana@workitout.bg  

No Labels Workshop