Първият D&I форум в България

Happy is the New Healthy. Под това мото се проведе първият diversity and inclusion форум у нас, представяш 34 лектора в рамките на три поредни дни.

В разгара на глобални икономически и политически промени, пандемия и организационна трансформация, никога не е било по-важно да се създаде положителна фирмена култура, която изцяло подкрепя както индивидуалното, така и колективното благосъстояние.

Предизвикателствата на отдалечената работа, изолацията, COVID-19, проявите на несправедливост, основани на пол или сексуална ориентация, и личните проблеми се комбинират, за да създадат една тревожна среда за служителите и в крайна сметка за работодателите. В резултат на това, благосъстоянието на работното място започна да се развива и прераства в ключов проблем в нашето корпоративно съзнание.

D&I форумът предприе цялостен подход към темата за разнообразието и приобщаването, разглеждайки благосъстоянието на служителите – физическо, психическо и организационно. Целта на форума беше да доведе до по-добро разбиране на връзките между D&I, благосъстояние, култура и ангажираност на служителите.

Това е първият форум за разнообразие и приобщаване на работното място (diversity and inclusion) в България, организиран от фондация GLAS, фондация Билитис и бизнес мрежата Work It OUT, в сътрудничество с RG Foundation, Wellness Master Hub, Job Tiger, Growth.bg и Vessy.com. Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, Равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020), в рамките на проекта Prevent.
Форумът беше изцяло дигитален и се проведе в рамките на три поредни дни, на 10, 11 и 12 май, от 10 ч. до 12/13 ч., като всеки ден имаше своя отделна тема.

Събитието беше насочено към мениджъри, HR директори и професионалисти, D&I мениджъри, както и професионалисти в областта на организационната култура, развитието на лидерството, ангажираността на служителите, обучението и развитието, привличането на таланти, глобалния бизнес, етика и интегритет.

Форумът включваше истории и стратегии за успех от широк кръг специалисти от различни среди и организации като EY, Progress, SAP, IBM, Sitel, Ingram Micro, Reward Gateway, DHL, Virgin Pulse, Camplight, Shell, Аccenture и други.

Програма:

> Ден 1 – Office of the Future (10 май 2021)
– Как ще се променят офис пространствата в бъдеще?
– Как тези промени ще повлияят на щастието, задържането и привличането на служителите?
– Как офисът на бъдещето (или виртуален, или физически) ще включи D&I в своя план?

> Ден 2 – D&I Tools (11 май 2021)

– Какви конкретни инструменти за приобщаване и включване могат бизнесите в България да използват?
–Организациите като жив организъм или как гъвкавостта и благосъстоянието може да си сътрудничат?
– Как да създадем мрежи от овластени екипи?
– Насърчаване на иновациите чрез виртуални екипи.
– Каква е neuro-agility и връзката на метода с критичните умения, които ще са необходими на хората в бъдеще?

> Ден 3 – Strategies for Happy Minds and Healthy Bodies (12 май 2021)

– Създаване на култура на щастие за всички;
– Финансов и физически уелнес;
– Полагане на основи за неформална мрежа от посланици на психологическото благосъстояние в организацията;
– Предотвратяване на burnout културата;
– Менталното здраве през призмата на D&I;
– Повишаване на здравословното мислене и поведение на служителите;
– Проактивни програми за подкрепа и ангажиране при работа от разстояние и връщане на работното място.

Цялата програма може да намерите тук.

За организаторите:
Work It OUT е платформа за базирани в България местни и международни организации, които искат да направят своите работни места по-приобщаващи и включващи ползите от многообразието. Целта на платформата е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда за равенство на възможностите за всеки служител в България. Двадесет и две компании вече са част от Work It OUT.

Фондация GLAS е неправителствена организация, основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссекс хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация.

Фондация Билитис е катализатор за активизиране на ЛГБТИ хората в България и застъпник за техните права на местно и национално ниво от 2004 година.