Събития

D&I по време на пандемия

Обърнахме се към компаниите от мрежата на WIO с два въпроса: “Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?” и “Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?”. Ето и отговорите, които получихме.