Електронно обучение за ЛГБТИ приобщаване

Обучителните модули за приобщаването на ЛГБТИ хора на работното място, част от проекта „Prevent“ , включват теоретична информация, упражнения за дискусия и размисъл, както и практични съвети са подобряване на политики за многообразие и приобщаване на работното място. Тези електронни обучения ще ви помогнат за придобиване на нови знания по темата, оценка на съществуващата среда във вашата компания и цялостно подобряване на работната атмосфера.

Модул 1: „Общи познания и информираност“

Този модул представя обща информация за многообразието и приобщаването и разглежда плюсовете, които те носят на работното място. Представена е информация за правната рамка на ЕС относно справянето с дискриминацията в сферата на труда. Модул 1 разглежда и видовете стереотипи, предразсъдъци и дискриминация и предлага решения за справяне с тях.

Свали модула в PDF формат.

Модул 2 „Създайте свои политики“

Този модул разглежда подробно процесът за създаването на политики за многообразие. Модулът представя теоретични и практически съвети за разработване на ефективни политики, отговарящи на нуждите на организацията и служителите. Тук ще намерите добри примери и съвети са създаване на приобщаващ процес за назначаване на служители, принадлежащи към уязвими групи.

Свали модула в PDF формат.

Модул 3 „Политика за човешките ресурси, включваща ЛГБТИ“

Този модул разглеждат в конкретика начините бизнесите и организациите да създадат политики, включващи ЛГБТИ общността. Модулът разглежда ЛГБТИ терминологията и разнообразните аспекти на сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяване и половите белези и представя добри практики за включване на ЛГБТИ на работното място.

Свали модула в PDF формат.