D&I по време на пандемия

Обърнахме се към компаниите от мрежата на WIO с два въпроса: „Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?“ и „Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?“. Ето и отговорите, които получихме.

SAP Labs Bulgaria

Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?
D&I стратегията на SAP продължава да еволюира активно и е изключително важна част от цялостната ни People Strategy. Убедени сме, че няма как да разбираме нуждите на клиентите ни и да допринасяме за успеха им, ако вътрешно, в SAP, не отразяваме демографските характеристики на глобалното ни общество и различните гледни точки, породени от тях. Тази година засилихме фокуса върху постигането на полово равенство чрез ангажиране на бизнес лидерите и особено тези от мъжки пол, защото мъжете като по-силно представени в нашия бизнес и в мениджърски роли са много важен съюзник за тази кауза. COVID-19 ситуацията със съпътстващата работа от вкъщи безспорно се отрази на всички, но особено на жените, за които в общия случай съвместяването на семейната и професионалната роля се оказа още по-предизвикателно. Отделяме по-голямо внимание на грижата за психичното здраве на нашите колеги, което е на изпитание във времена на несигурност и изолация.

Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?
Потвърдено и от множество обратни връзки от нашите колеги, които получихме чрез провеждане на три глобални проучвания на мнението на служителите относно доверието в мениджмънта, условията, удовлетвореността и нивото на стрес при работата от вкъщи, мога да кажа, че SAP в лицето на топ мениджмънта и локалните мениджърски екипи демонстрира изключителна грижа за физическото и психичното здраве на служителите, емпатия към преживяванията на всички ни в предизвикателството да балансираме между работа и личен живот в условия на социална изолация, приемане на намалената продуктивност на хората, които имаха трудности да организират оптимално работния си график, съвместявайки го в споделено жилищно пространство с останалите членове на семейството. Заложихме на навременна и добра организация на работните процеси в новата реалност, прозрачност относно предстоящите стъпки, виртуални обучения, свързани с организиране на режима на работа от вкъщи и справяне с емоциите, виртуални срещи „на кафе“, споделяне на хобита, викторини, онлайн тренировки, нови финансови придобивки. На всички нива беше ясно заявено какви са приоритетите по време на кризата, а именно физическото и психичното ни здраве, семействата ни и след това всичко останало.

Shell Bulgaria

Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?
В Shell България от месец март беше въведен режим на работа от разстояние за всички офис служители в компанията. Той продължава и към момента, като посещенията в офиса са ограничени до бизнес критични нужди. Това до голяма степен промени начина на комуникация между хората, въпреки че служителите имаха известен предишен опит с работа от вкъщи и във виртуална среда с колеги и партньори от цял свят. Shell разработи на глобално ниво материали, които да подпомогнат хората в изграждането на здравословни навици за работа от вкъщи. За да осигури по-ергономични работни условия на служителите у дома, компанията предостави финансови средства за закупуване на оборудване.

Ежегодно Shell провежда на глобално ниво анонимно проучване за мнението на служителите по редица теми. Резултатите от проучването тази година бяха обявени в началото на месец октомври. Част от въпросите покриват оценка за работа в екип и D&I. По отношение на работата в екип има вариации в резултатите, което донякъде се дължи на промяната в начина на работа. Относно D&I, ние изследваме различни параметри, които в различна степен реагират на промените в резултат на COVID-19. Планираме да проведем дискусии по екипи и на ниво Shell България, за да разберем къде точно са трудностите и какво можем да направим всички заедно, за да подобрим още повече средата, в която работим.

Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?
От момента на преминаване към дистанционен режим на работа въведохме формални и неформални виртуални срещи и инициативи. Пример за това са седмичните екипни срещи, ежемесечните COVID-19 срещи, тримесечните бизнес срещи за всички служители и неформалните сутрешни „кафе паузи“. Преките ръководители се насърчават да поддържат редовен индивидуален контакт с хората от техните екипи и да проявяват грижа към тях, като за тази цел бяха разработени помощни материали. Вярваме, че психичното здраве на служителите е от първостепенна важност, и затова организирахме няколко сесии с психолог, за да помогнем на хората да се адаптират успешно към новата реалност и да бъдат по-позитивни и устойчиви в условия на промени. Също така въведохме програма за предоставяне на психологическа помощ за служителите под формата на индивидуални конфиденциални консултации с независими специалисти.

Допълнително служителите имат достъп до глобално разработени виртуални обучения и информативни сесии на различни D&I теми като баланс между половете, възраст и поколения, културно съзнание (раса и етническа принадлежност), LGBTQ +, хора с увреждания и приобщаване. На локално ниво имаме мрежа от доброволци, които работят активно по линия на D&I. Те организират различни информативни сесии и комуникации към служителите с цел повишаване осъзнатостта им по различни теми. Продължаваме да отбелязваме определени международни дни в компанията като Международния ден на хора с уреждания, Международния ден на психическото здраве, Международните дни на жените и на мъжете, Международния ден на семейството, Международния ден на ромите и Деня на хората с различна сексуална ориентация.

IBM Bulgaria

Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?
Тази година беше година на много нови неща, включително и на особено изострен вътрешен и външен фокус върху D&I процесите. Изследване на Института на IBM за Бизнес Стойност (IBM Institute for Business Value (IBV)) наречено “COVID-19 и бъдещето на бизнеса” / “COVID-19 and the Future of Business”, включващо мнението на повече от 3800 лидери на C-ниво от 20 държави, в 22 индустрии показва, че служителите имат нови очаквания към своите работодатели, във време на пандемия – те очакват компаниите да имат много по-активна роля в подкрепа на тяхното физическо и психологическо здраве, както и да им помогнат да придобият уменията, необходими им да работят по нови начини. В допълнение, видно е, че очакванията на служителите за диалог по теми като предразсъдъци, предубеждения, раса, пол, етническа принадлежност, сексуална ориентация и активна подкрепа по тях също се увеличават.

IBM има дългогодишни традиции в подкрепа на темите на многообразието и продължаваме тези традиции и във виртуална работна реалност. Поддържаме и обновяваме наследството на политики и програми, които задават високи стандарти в областта, и създават култура на приобщаване, в която всички IBM служители се чувстват комфортно заради това, което са, а не въпреки това, което са. Като пример можем да посочим, че през 2019-та постигнахме рекордни нива на представителство в не достатъчно представените групи от обществото вътре в компанията, както и високи вътрешни индекси за приобщаване, като 87% от служителите посочват, че могат да бъдат автентичните си образи на работните си места. Над 6000 служителя глобално са вече сертифицирани LGBT+ Allies.

И въпреки, че отбелязваме прогрес всяка година, имаме още цели за постигане. Решени сме да предприемем новаторски инициативи за постигане на вътрешно равенство в компанията, защото е морално правилното нещо, но и защото има огромен ефект върху бизнес резултатите ни.

В България през 2020 фокусирахме усилия върху вътрешни ресурсни групи за развитие и видимост на жени таланти, инициирахме и задълбочихме диалога по LGBT+ теми, с помощта и на организацията GLAS, намерихме ценни съмишленици в платформата WIO и конструктивно помислихме за приобщаване на хора с различни възможности.

COVID-19 ситуацията ускори и подсили необходимостта да не губим реалистичен поглед и върху тези теми.

Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?
Пандемията, пред която сме изправени, определено променя начина, по който оперират компаниите. В IBM отдалечените и гъвкави модели на работа са част от нашата култура от десетилетия и служителите ги използват винаги, когато това е възможно и продуктивно. В настоящата ситуация, здравето и безопасността на служителите ни е основният ни приоритет и затова насърчаваме тях и техните ръководители да оказват взаимна подкрепа, да се борят с изолацията и да са отворени и съпричастни към различните житейски ситуации, в които попадаме всички ние. Като планираме работното натоварване разумно, използваме подходящите инструменти за постигане на продуктивност, взимаме решения прозрачно и с емпатия, успяваме да съхраним и подобрим работното представяне и да поддържаме ангажираността на служителите.

Няколко примера, които можем да споделим – препоръчваме на всички мениджъри в компанията да правят ежедневни кратки виртуални срещи с екипите си, agile практика, където служителите споделят какво са постигнали и какво им предстои. Провеждаме и неформални отдалечени сесии, в които обсъждаме, споделяме или просто… пием кафе заедно и които ни помагат да запазим елемента на социалното общуване.

Не на последно място, в компанията възприехме “Кодекс на работата от вкъщи в период на COVID-19”, включващ принципи като приемане на различните семейни ситуации на колегите, гъвкавост в планиране на индивидуалните нужди, подкрепа за моментите, когато не сме готови да сме пред камера, поставяне на граници и стремеж за избягване на умора от видео конферентни разговори.