Better Together International Forum

Ensuring LGBTI Employee Wellbeing and Inclusion Приобщаването на различни хора на работното място води до по-здравословна професионална атмосфера и по-високи финансови резултати. Според данни от общоевропейското онлайн проучване за дискриминацията срещу ЛГБТИ хората на Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) от 2019 г. обаче, всеки втори служител с различна сексуална ориентация е ставал

D&I по време на пандемия

Обърнахме се към компаниите от мрежата на WIO с два въпроса: „Как COVID-19 пандемията се отразява на D&I процесите във вашата компания?“ и „Как поддържате екипния дух и корпоративна култура, когато хората са раздалечени физически?“. Ето и отговорите, които получихме.