Презентации на гост-лектори на международния форум Better Together

Международният форум Better Together, който се проведе онлайн и физически в София на 17 септември 2021 г., привлече рекордните над 200 участника, които дискутираха с лекторите темите за равенство, приобщаване и благосъстояние на ЛГБТИ служителите на работното място, заедно с представителите на международни компании. Събитието беше и финална конференция по проекта Prevent, изпълняван от пет партньора от ЕС и съфинансиран от Европейската Комисия. Тук ще намерите презентациите на всички гост-лектори.