skip to Main Content

Какво е Work It OUT?

Work It OUT e платформа за базирани в България местни и международни организации, които искат да направят своите работни места по-приобщаващи и включващи ползите от многообразието. Целта на платформата е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда за равенство на възможностите за всеки служител в България. Това не е формална организация, а по-скоро общност от фирми, които споделят целите за приемане и приобщаване на ЛГБТ хората.

Work It OUT e домакин на различни събития за запознаване с иновативни подходи към ЛГБТ приобщаването в международен план, както и за предизвикателствата за постигане на еднакви нива на ЛГБТ включване на работното място. Work It OUT ще служи като практически ресурс за компании и организации, ЛГБТ служители и техните семейства, изправени пред предизвикателствата в страната и ще разработи стратегия за това как да се ангажират ресурси за подкрепа и приобщаване на тези служители.

Платформата е основана от фондация GLAS, за да подкрепим усилията на всеки бизнес, който желае да разпознае своите ЛГБТ служители и да приложи полезни практики и ресурси.

Защо Work It OUT?

  • Позициониране на организацията ви като подкрепяща равенството, многообразието и приобщаването на работното място
  • Подпомагане развитието на гражданските права чрез бизнеса
  • Приобщаване към голяма и разрастваща се бизнес мрежа
  • Подкрепа на ЛГБТ служителите ви
  • Да бъдете сред лидерите на прогресивни бизнес политики
  • Повишаване на информираността по теми, специфични за ЛГБТ служителите
  • Обмен на идеи и инвестиране в бъдещи лидери
Back To Top